The Biblio Press
Sort by
Show result

Pahlawan Cahaya tahu bahawa dia bebas untuk memilih apa yang diingininya, dan dia membuat keputusan-keputusan ini dengan penuh keberanian, kebebasan dan kadangkala dengan sesuatu di luar daripada kebiasaan.

RM28.00

Puasa merupakan sebuah shariat yang telah ada bahkan sebelum zaman Nabi Muhammad s.a.w. Ia merupakan salah satu shariat yang diteruskan ke dalam agama Islam, sesuai dengan peranan agama ini sebagai penyungguh agama-agama terdahulu dalam hal yang benar (muṣaddiqan limā maʿakum). 

(Surah al-Baqarah 2: 41).

RM18.00


'Ungkapan seperti "the end justifies the means" atau diterjemahkan sebagai matlamat menghalalkan cara menjadi ungkapan politik sehingga sebarang perbuatan yang menjurus sedemikian digelar sebagai Machiavellian.' - Tun Dr Mahathir Mohamad

RM28.00